10/1/10

பொன்னார்மேனியனே ! வேம்புலிதொல் உடுந்தவனே!
இன்னோர் தோல் கருதி நீ எம்தோள் உரிபதுவோ ?
 முன்னோர் பாற்கடலில் அன்று முழுனஞ்சுன்டவனே !
 பின்னோர் எம்மவற்கும் நஞ்சு பிரித்து வழங்குதீரோ?

9 comments:

Insignia said...

kooti kooti padichaen...:-S couldnt understand much.

Can you type the same thing in English and explain for Tamil illiterates as me?

:-)

Jil Jil Ramamani said...

Paduchuten...aana puriyala :(

Shalini said...

Its getting really difficult to read your blog!

Vishnu said...

is this abt racism??

soin said...

@insignia..roughly..oh glowing skinned one..draped with the white tiger skin..for the want of another dress are you skinning me? in the elder days you drank the poison from the blue sea. now are you distributing it to us?..free

@jiljil.. you 2 jiljil

@shalini.. yes. i can see no one is getting anything so no more tamizh.free

@vishnu.. after kolkata you have lost it.. in fucking angle is this rasict?

Anonymous said...

where is this from?

soin said...

a nice tamizh cinema song from airathil oruvan. the movie had 8 song. four shitty commercial ones. two slow decent lyrics one. and then epic songs which have briliant lyrics and music. and pb srinivas sang them. and of course the last four never made it to the movie. also the track called celebration of life. gethu.istappu.free

Anonymous said...

Thanks :)
--
http://www.miriadafilms.ru/ приобрести фильмы
для сайта kaiyendhi.blogspot.com

HaRy!! said...

ithunala makaluku neenga solra karuthu enavo? :P..gurgaon ah? super thambi!